Prescott House Museum

1633 Starr's Point Road
Port Williams, Nova Scotia
B0P 1T0

prescotthouse.novascotia.ca/
margrete.kristiansen@novascotia.ca
902 542-3984


1633 Starr's Point Road Port Williams, Nova Scotia B0P 1T0